Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/49/19 Rady Gminy w Kiernozi

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Kiernozia

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe