Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/64/19 Rady Gminy Mniszków

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

w sprawie zarządzenia poboru podatku: od nieruchomości, rolnego i leśnego w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe