Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIII/114/2019 Rady Miejskiej w Rzgowie

z dnia 21 sierpnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-12
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe