Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/104/2019 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr VII/62/2019 Rady Miasta Skierniewice z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie wykonania podłączeń kanalizacyjnych na obszarze Gminy Miasto Skierniewice na lata 2019 - 2020

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe