Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/100/2019 Rady Gminy Zduńska Wola

z dnia 26 września 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVI/276/2013 Rady Gminy Zduńska Wola z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia stawki procentowej opłaty adiacenckiej

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-09-30
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe