Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/53/19 Rady Gminy Goszczanów

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Goszczanów

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe