Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/64/19 Rady Gminy Ostrówek

z dnia 27 września 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XV/100/2016 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Ostrówek zmienioną Uchwałą Nr XXII/157/2017

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-03
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe