Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr VIII/62/19 Rady Gminy Strzelce Wielkie

z dnia 25 września 2019 r.

w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Strzelcach Wielkich, do prowadzenia postępowań, w tym wydawania decyzji administracyjnych w sprawach z zakresu świadczeń pomocy materialnej o charakterze socialnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Strzelce Wielkie

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe