Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie międzygminne Prezydenta Miasta Łodzi; Wójta Gminy Ksawerów

z dnia 12 września 2019 r.

w sprawie skierowania mieszkańców Gminy Ksawerów do środowiskowego domu samopomocy typu C prowadzonego na zlecenie Miasta Łodzi

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe