Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr IX/63/2019 Rady Gminy w Łubnicach

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia, cofania i zbywania udziałów i akcji w spółkach prawa handlowego przez Gminę Łubnice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe