Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XI/46/2019 Rady Gminy Oporów

z dnia 30 września 2019 r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe