Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XV/133/2019 Rady Gminy Pabianice

z dnia 30 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVIII/348/2017 Rady Gminy Pabianice z dnia 24 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej nauczycielom, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach publicznych prowadzonych przez Gminę Pabianice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe