Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/78/2019 Rady Gminy Sadkowice

z dnia 25 września 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw nauczycieli, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach podstawowych i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Sadkowice

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-10-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe