Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/81/19 Rady Gminy Łowicz

z dnia 28 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystania dotacji udzielanych z budżetu Gminy Łowicz dla publicznych szkół i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe