Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/99/19 Rady Gminy Nieborów

z dnia 28 października 2019 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe