Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/143/19 Rady Miejskiej w Przedborzu

z dnia 21 października 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zasad udzielania z budżetu Gminy Przedbórz dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, realizowanych na terenie Gminy Przedbórz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe