Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/70/19 Rady Gminy Strzelce

z dnia 25 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Strzelce

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-18
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe