Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr X/74/19 Rady Gminy Cielądz

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Cielądz

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-11-21
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe