Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XII/74/2019 Rady Gminy w Nowym Kawęczynie

z dnia 21 listopada 2019 r.

w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nowy Kawęczyn

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-17
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe