Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/150/2019 Rady Gminy Kleszczów

z dnia 17 grudnia 2019 r.

o zmianie uchwały nr IX/81/2019 Rady Gminy Kleszczów w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe