Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XIV/170/2019 Rady Miasta Skierniewice

z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie stawek opłat za zajmowanie pasa drogowego dróg: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych położonych w granicach miasta Skierniewice na cele niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe