Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVI/115/2019 Rady Miejskiej w Wieruszowie

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2019-12-31
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe