Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 137/XXVI/08 Rady Gminy Zatory

z dnia 29 grudnia 2008r.

w sprawie przeznaczenia środków finansowych na pomoc zdrowotną dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Zatory, określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawania oraz przyjęcia regulaminu gospodarowania tymi środkami

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe