Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIII/151/08 Rady Gminy Mrozy

z dnia 30 grudnia 2008r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości i podmioty gospodarcze za odbiór nieczystości stałych

Tekst pierwotny
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2009-02-04
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe