Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 64 poz. 921

Uchwała nr XXIX/207/2009 Rady Gminy Stara Błotnica

z dnia 29 grudnia 2009r.

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2007 r. Nr 70, poz. 473, z późn. zm.) oraz art. 18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) – Rada Gminy Stara Błotnica uchwala, co następuje:
§ 1.  1. Usytuowanie punktów sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży jak również w miejscu sprzedaży winno być zlokalizowane nie bliżej niż 100 m od granicy szkół z zastrzeżeniem zapisu §2.
2. Odległość punktów sprzedaży od obiektów wymienionych w pkt.1 winna być mierzona w linii prostej, od granicy obiektu do drzwi wejściowych punktu sprzedaży
§ 2. Wymogu określonego w §1 ust.1 nie stosuje się w przypadku wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa, a także w przypadku wydawania jednorazowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5% zawartości alkoholu oraz piwa w trakcie trwania imprez plenerowych organizowanych na wolnym powietrzu /festyny, dożynki/.
§ 3. Traci moc uchwała Nr IV/17/02 Rady Gminy w Starej Błotnicy z dnia 30 grudnia 2002 roku w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży napojów alkoholowych.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stara Błotnica.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący

Roman Popowicz
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-03-27
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe