Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 78 poz. 1235

Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Siedlcach

z dnia 9 marca 2010r.

o nieprzeprowadzaniu wyborów uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 ust.1 pkt 8, w związku z art. 64j oraz art. 193 ust. 4 ustawy z dnia16 lipca 1998 r. - Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U. z 2003 r. Nr 159, poz. 1547, z późn. zm.1)) - podaje się do publicznej wiadomości co następuje:
1) W wyborach uzupełniających do Rady Gminy w Platerowie zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2010 r. w okręgu wyborczym nr 5 utworzonym dla wyboru Rady Gminy w Platerowie, obejmującym dwa mandaty, w ustawowym terminie tj. do dnia 6 marca 2010 r. przewidzianym do zawiadomienia Komisarza Wyborczego w Siedlcach o utworzeniu komitetu wyborczego oraz o zamiarze zgłaszania kandydata na radnego, nie dokonano żadnego zawiadomienia i nie zarejestrowano żadnego komitetu wyborczego.
W związku z powyższym wyborów uzupełniających zarządzonych na dzień 25 kwietnia 2010 r. nie przeprowadza się, a jeden mandat w tym okręgu pozostaje nieobsadzony.
2) Wybory uzupełniające do Rady Gminy w Platerowie nie będą powtórzone, ponieważ ich data przypadałaby w okresie 6 miesięcy przed zakończeniem kadencji rad.
3) Obwieszczenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości przez rozplakatowanie na obszarze gminy Platerów.
Komisarz Wyborczy

/-/ Mirosław Onisko
 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U z 2004 r. Nr 25, poz. 219, Nr 102, poz. 1055 i Nr 167, poz. 1760, z 2005 r. Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 34, poz. 242, Nr 146, poz. 1055, Nr 159, poz. 1127 i Nr 218 poz. 1592, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 63, poz. 425, Nr 85, poz. 571 i Nr 112, poz. 766 oraz z 2008 r. Nr 96, poz. 607 i Nr 180, poz. 1111.
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-04-19
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe