Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 104 poz. 1997

Uchwała nr XLVII/361/10 Rady Miasta Otwocka

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2003 r. nr 159 poz. 1547 ze zmianami), art. 22 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) oraz art. 30 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2003r. Nr 159, poz. 1547, ze zm.) , na wniosek Prezydenta Miasta, Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. Tworzy się obwód głosowania:

- w Zespole Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej i nadaje mu numer 27. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 27 jest Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku przy ul. Batorego 44,

- w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym im. prof. A. Grucy i nadaje mu numer 28. Siedzibą Obwodowej Komisji Wyborczej nr 28 jest Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A. Grucy w Otwocku przy ul. Konarskiego 13.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

§ 3. Uchwała podlega niezwłocznemu przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Warszawie.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Otwocka.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

mgr Dariusz Kołodziejczyk


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 22 ust. 3, 4 i 5 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późn. zm.) obwody głosowania w szpitalach i w zakładach pomocy społecznej tworzy się, jeżeli w dniu wyborów będzie w nich przebywać co najmniej 50 wyborców, a gdy liczba wyborców byłaby mniejsza, wówczas można utworzyć obwód głosowania po zasięgnięciu opinii kierownika szpitala lub zakładu pomocy społecznej. W związku z powyższym wystosowane zostały zapytania do szpitali i zakładów opieki społecznej znajdujących się na terenie Otwocka. Konieczność utworzenia obwodów głosowania potwierdziły: Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej przy ul. Batorego 44 oraz Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. prof. A.Grucy przy ul. Konarskiego 13. Pozostałe placówki odpowiedziały, iż nie spełniają warunku koniecznego do utworzenia obwodu głosowania. Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie przez Radę Miasta Otwocka uchwały o utworzeniu odrębnych obwodów głosowania jest w pełni uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-05-24
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe