| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 219/XXX/2010 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 21 kwietnia 2010r.

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie gminy Mała Wieś

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), art. 7 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.) uchwala się:

§ 1. Określa się wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie:

1)Prowadzenia ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Mała Wieś, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

2)Prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Mała Wieś tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Gankowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 219/XXX/2010
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

WYMAGANIA JAKIE POWINIEN SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIA USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA OCHONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 219/XXX/2010
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 21 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

WYMAGANIA, JAKIE MUSI SPEŁNIAĆ PRZEDSIĘBIORCA UBIEGAJACY SIĘ O UZYSKANIE ZEZWOLENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, A TAKŻE GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI.

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

EY

Firma EY jest światowym liderem rynku usług profesjonalnych obejmujących usługi audytorskie, doradztwo podatkowe, doradztwo biznesowe i doradztwo transakcyjne.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »