| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 220/XXX/2010 Rady Gminy Mała Wieś

z dnia 28 kwietnia 2010r.

w sprawie wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie gminy Mała Wieś, oraz zapewnienia im dalszej opieki

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.), art. 11 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (t.j. Dz.U. z 2003r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.) oraz po uzgodnieniu z Powiatowym Lekarzem Weterynarii w Płocku i zasięgnięciu opinii Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce, uchwala się, co następuje:

§ 1. Bezdomne zwierzęta na terenie Gminy Mała Wieś podlegały będą stałemu wyłapywaniu. Wyłapywanie tych zwierząt odbywać się będzie każdorazowo, jeżeli zajdzie taka potrzeba, w szczególności, jeżeli zwierzęta przejawiają agresywność i stwarzają zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt, bądź zachodzi podejrzenie, że są chore na chorobę zakaźną.

§ 2. Ustala się zasady wyłapywania i dalszego postępowania z bezdomnymi zwierzętami w postaci „Regulaminu wyłapywania bezdomnych zwierząt na terenie Gminy Mała Wieś oraz zapewnienia im dalszej opieki” - stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Akcja wyłapywania bezdomnych zwierząt i zapewnienie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu Gminy Mała Wieś jest finansowana w całości z budżetu Gminy Mała Wieś.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mała Wieś.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w Gminie Mała Wieś tj. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Małej Wsi oraz na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Gankowski

Załącznik do Uchwały Nr 220/XXX/2010
Rady Gminy Mała Wieś
z dnia 28 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

REGULAMIN WYŁAPYWANIA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY MAŁA WIEŚ ORAZ ZAPEWNIENIA IM DALSZEJ OPIEKI

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Biuro Rachunkowe BMGM Spółka z o.o.

Usługi księgowe i doradztwo biznesowe

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »