Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2969

Uchwała nr XXXVI/267/10 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 25 marca 2010r.

w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego przejęcia zadań gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art.5 ust.2 i art.12 pkt8a ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( j.t. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm. ) oraz art.5 ust.5b ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty ( j.t. Dz. U z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.) Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:
§ 1 1. Wyraża się zgodę na zawarcie porozumienia z Gminą Pułtusk w przedmiocie przyjęcia zadań z zakresu zadań gminy, określonych w ustawie z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty, a polegających na przekazaniu przez Gminę Pułtusk Powiatowi Pułtuskiemu uprawnień do założenia i prowadzenia przedszkola specjalnego, tj. przekazanie Powiatowi Pułtuskiemu uprawnień organu założycielskiego i organu prowadzącego przedszkole w rozumieniu w/w ustawy.
2. Treść porozumienia, o którym mowa w ust.1 określa załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.
§ 3Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Wiceprzewodniczący Rady

mgr inż. Jerzy Król
 
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/267/10
Rady Powiatu w Pułtusku
z dnia 25 marca 2010 r.
Zalacznik1.doc

załącznik do uchwały Nr XXXVI/267/10
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe