Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2976

Uchwała nr XXIX/212/10 Rady Gminy Potworów

z dnia 9 kwietnia 2010r.

w sprawie zaciągnięcia pożyczki na rozbudowę kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa - Grabowska Wola

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć pożyczkę długoterminową z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadania – rozbudowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Grabowa – Grabowska Wola do kwoty 318 998,00 zł. Oprocentowanie pożyczki: od 0,2 do 1,0 stopy redyskonta weksli w skali roku, nie mniej niż 3,50 % w stosunku rocznym. Okres spłaty pożyczki: do 10 lat. 2. Ustanawia się zabezpieczenie pożyczki w formie weksla „in blanco”. 3. Źródłem dochodu, z którego zostanie sfinansowana pożyczka, będą dochody z podatku rolnego, od nieruchomości oraz subwencja ogólna. 4. Inwestycja będzie realizowana w 2010 r.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Potworowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Milczarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe