Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2978

Uchwała nr XXIX/221/10 Rady Gminy Potworów

z dnia 9 kwietnia 2010r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu na "Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 82 ust. 1 pkt 2 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się zaciągnąć kredyt długoterminowy na sfinansowanie deficytu związanego z realizacją zadania „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie radomskim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Potworów” w kwocie 250 000,00 zł. 2. Okres kredytowania 30.04.2010 r. do 31.12.2020 r. 3 Okres spłaty od 31.03.2011 r. do 31.12.2020 r. 4. Ustanawia się zabezpieczenie kredytu w formie weksla „in blanco”. 5. Źródłem dochodu, z którego zostanie sfinansowany kredyt, będą dochody z podatku rolnego, od nieruchomości oraz subwencja ogólna. 6. Inwestycja będzie realizowana w 2010 r.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy w Potworowie

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia i podlega ogłoszeniu w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego.


Przewodniczący Rady Gminy

Bogdan Milczarski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe