Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 130 poz. 2981

Uchwała nr 221/XXVII/10 Rady Gminy Stara Biała

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała"

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14a ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 90f ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rada Gminy Stara Biała uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 roku w sprawie uchwalenia "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała" wprowadza sie nastepujące zmiany:

1. W Regulaminie udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała, stanowiącym Załącznik do Uchwały Nr 107/XIV/08 Rady Gminy Stara Biała z dnia 28 sierpnia 2008 r. - § 14 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. Wysokość stypendium szkolnego określa poniższa tabela:

infoRgrafika

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady

Jan Wrześniewski


Uzasadnienie

Zmiana w § 14 ust. 3 Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Stara Biała dokonuje się, ponieważ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2009 roku opublikowane w Dzienniku Ustaw Nr 129, poz. 1058 w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych zmieniło wysokość zasiłku rodzinnego z kwoty 64 zł na kwotę 91 zł od którego uzależniona jest wysokość stypendium szkolnego.

W związku z powyższym zwiększa się przy kryterium dochodowym od 0 zł do 150 zł stypendium szkolne z kwoty 70 zł do kwoty 85 zł, przy kryterium dochodowym od 150,01 zł do 250 zł z kwoty 60 zł do kwoty 80 zł i przy kryterium dochodowym od 250,01 zł do 351 zł z kwoty 52 zł do kwoty 73 zł.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe