Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 133 poz. 3068

Uchwała nr XLVI/785/10 Rady Gminy Raszyn

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie ustalenia sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 5 i art. 14a ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie rodzajów innych form wychowania przedszkolnego, warunków tworzenia i organizowania tych form oraz sposobu ich działania (Dz. U. Nr 83, poz. 693), Rada Gminy Raszyn ustala, co następuje:

§ 1.

Ustala się sieć publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Raszyn:

1. Przedszkole Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, ul. Pruszkowska 21c oraz ul. Godebskiego 1

2. Przedszkole Nr 2 w Raszynie, ul. Poniatowskiego 18 oraz w Rybiu, ul. Spokojna 23

3. Punkt Przedszkolny przy Przedszkolu Nr 2 w Raszynie, ul. Szkolna 2

4. Przedszkole w Falentach, Falenty ul. Opackiego 44

5. „Bajkowe Przedszkole w Dawidach”, Dawidy Bankowe, ul. Warszawska 210

6. Przedszkole w Sękocinie, Sękocin Stary, ul. Sękocińska 20

7. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Cypriana Godebskiego w Raszynie, ul. Szkolna 2

8. Oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Ładach, Dawidy Bankowe, ul. Długa 49

9. Oddziały Przedszkolne w Szkole Podstawowej im. Włodzimierza Potockiego w Sękocinie, Słomin, ul. Wierzbowa 5

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 3.

Uchwała Nr XXII/416/08 Rady Gminy Raszyn z dnia 27 czerwca 2008 r. traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szwed

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe