Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 133 poz. 3069

Uchwała nr XLVI/786/10 Rady Gminy Raszyn

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie lokalizacji oddziałów Przedszkola Nr 2 w Raszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 5, art. 5a ust. 2 pkt 1 i art. 14a ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z § 7 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 626 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Przedszkole Nr 2 jest przedszkolem wielooddziałowym.

2. Siedzibą przedszkola określonego w pkt 1 jest miejscowość Raszyn ul. Poniatowskiego 18.

3. W siedzibie Przedszkola funkcjonuje 5 oddziałów przedszkolnych liczących do 25 dzieci każdy z oddziałów

4. Przy Przedszkolu działa Punkt Przedszkolny w budynku wolnostojącym ul. Szkolna 2, w Raszynie.

§ 2.

W ramach działalności Przedszkola Nr 2 z dniem 1 września 2010 r. tworzy się 2 oddziały przedszkolne w budynku przy ul. Spokojnej 23, w miejscowości Rybie Gmina Raszyn.

§ 3.

Szczegółową organizację Przedszkola określa statut przedszkola.

§ 4.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szwed

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe