Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 133 poz. 3070

Uchwała nr XLVI/787/10 Rady Gminy Raszyn

z dnia 20 maja 2010r.

w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 "Pod Topolą" w Raszynie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14a ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) Rada Gminy Raszyn uchwala, co następuje:

§ 1.

Z dniem 1 września 2010 r. zmienia się siedzibę Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie ul. Godebskiego 1 na siedzibę, w Raszynie przy ul. Pruszkowskiej 21c.

§ 2.

Przedszkole Nr 1 „Pod Topolą” jest przedszkolem wielooddziałowym ogólnodostępnym z oddziałami integracyjnymi, zlokalizowanym w dwóch budynkach znajdujących się, w Raszynie przy ulicy:

1) Pruszkowskiej 21 c, – 4 oddziały;

2) Godebskiego 1, – 2 oddziały.

§ 3.

W zakresie wynikającym z §1 i §2 zmienia się akt założycielski Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, który otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem do uchwały.

§ 4.

Szczegółową organizację Przedszkola określa statut przedszkola.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raszyn.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szwed


Załącznik do Uchwały Nr XLVI/787/10
Rady Gminy Raszyn
z dnia 20 maja 2010 r.

AKT ZAŁOŻYCIELSKI PRZEDSZKOLA

Na podstawie art. 18 ust 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 5a ust. 2 pkt 1, art. 14a ust. 1 i art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w związku z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.) oraz § 1 uchwały Nr XLVI/787/10 Rady Gminy Raszyn z dnia 20 maja 2010 r. w sprawie zmiany siedziby Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” z dniem 1 września 2010 r. akt założycielski przedszkola otrzymuje brzmienie:

Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 „Pod Topolą” z siedzibą w Raszynie, ul. Pruszkowska 21 c

(pieczęć okrągła)

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Szwed

Raszyn, dnia 20 maja 2010 r.

Otrzymują:

1. Dyrektor Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, ul. Godebskiego 1

2. Rada Rodziców Przedszkola Nr 1 „Pod Topolą” w Raszynie, ul. Godebskiego 1

3. Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie, Al. Jerozolimskie 32

4. a/a

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-07-08
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe