| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIV/195/10 Rady Powiatu w Siedlcach

z dnia 1 czerwca 2010r.

w sprawie dokonania zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok Powiatu Siedleckiego

Na podstawie art. 12, pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym /Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm./ oraz art. 211 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240/, Rada Powiatu w Siedlcach p o s t a n a w i a, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmian w planie dochodów i wydatków polegających na:

1) Zmniejszeniu planu dochodów budżetu o kwotę 228.552,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 1,

2) Zmniejszeniu planu wydatków budżetu o kwotę 103.552,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2,

3) Zwiększeniu planu wydatków budżetu o kwotę 1.375.000,00 zł zgodnie z Tabelą Nr 2.

2. Ustala się po zmianach:

1) Plan dochodów budżetu w łącznej kwocie 49.425.409,54 zł z tego:

- dochody bieżące w kwocie 30.943.472,54 zł

- dochody majątkowe w kwocie 18.481.937,00 zł

2) Plan wydatków budżetu w łącznej kwocie 54.554.071,54 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 25.616.487,54 zł

- wydatki majątkowe w kwocie 28.937.584,00 zł

3. Plan wydatków na zadania inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w 2010 roku określony w Tabeli Nr 2 a do Uchwały Nr XXXIII/192/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 47.017,00 zł i otrzymuje brzmienie Tabeli Nr 2a do niniejszej Uchwały o łącznych wydatkach do poniesienia w 2010 roku w kwocie 28.937.584,00 zł.

4. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2013 określone w Zał. Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/192/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 kwietnia 2010 roku zwiększa się o kwotę 6.098.500,00 zł i otrzymują brzmienie Załącznika Nr 1 do niniejszej Uchwały o łącznych nakładach w kwocie 80.588.818,00 zł.

5. Plan wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności określony w Zał. Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010 roku otrzymuje brzmienie Zał. Nr 2 do niniejszej Uchwały w łącznej wysokości 14.521.332,89 zł.

§ 2.

Plan dotacji udzielonych w 2010 roku z budżetu Powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych określony w Zał. Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/183/10 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 26 marca 2010 roku zwiększa się o kwotę 86.556,00 zł i otrzymuje on brzmienie Zał. Nr 3 do niniejszej Uchwały w łącznej wysokości 3.398.691,00 zł.

§ 3.

1. Zwiększa się deficyt o kwotę 1.500.000,00 zł do łącznej wysokości 5.128.662,00 zł finansowany przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3.628.662,00 zł oraz kredytem w kwocie 1.500.000,00 zł.

2. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 1.500.000,00 zł pochodzące z zaciągniętego kredytu do łącznej wysokości 5.128.662,00 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały Tabelą Nr 3.

3. Prognozę długu i jego spłatę przedstawia Tabela Nr 3a do niniejszej Uchwały.

§ 4.

Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Powiatu i gdy termin zapłaty upływa w 2011 roku do łącznej kwoty 10.000.000,00 zł.

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

inż. Kazimierz Prochenka


Tabela Nr 1
do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010r.

infoRgrafika


Tabela Nr 2
do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010r.

infoRgrafika


Tabela Nr 2a
do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010r.

infoRgrafika

infoRgrafika

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.xls

Plan limitów wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne Powiatu Siedleckiego w latach 2010-2013

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
Zalacznik2.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójności

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan dotacji udzielonych w 2010 rokuz budżetu powiatu podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych


Tabela Nr 3
do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010r.

infoRgrafika


Tabela Nr 3a
do Uchwały Nr XXXIV/195/10
Rady Powiatu w Siedlcach
z dnia 1 czerwca 2010r.

infoRgrafika

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kornelia Ksieniewicz

Ekspert z dziedziny postępowania egzekucyjnego

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »