Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 149 poz. 3576

Uchwała nr XLVI/253/2010 Rady Gminy Sońsk

z dnia 30 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian budżetu gminy Sońsk na rok 2010

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sieprnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240), Rada Gminy Sońsk uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu gminy Sońsk na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały:

1) zwiększa się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 293.780 zł

2) zmniejsza się dochody budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 300 zł

2. Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi 17.219.518 zł w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 17.119.518 zł;

2) dochody majątkowe w kwocie 100.000 zł.

§ 2. 1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu gminy Sońsk na 2010 rok zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się wydatki bieżące gminy na 2010 r. o kwotę 300 zł;

2) zwiększa się wydatki budżetu gminy na 2010 r. o kwotę 293.780 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały:

1) zmniejsza się się wydatki bieżące o kwotę 300 zł;

2) zwiększa się wydatki bieżące w kwocie 293.780 zł.

3. Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 18.424.518 zł w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 16.378.041 zł;

2) wydatki majątkowe w kwocie 2.046.477 zł.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami po zmianach określa załącznik nr 3 niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Szmalec

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI/253/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.xls

zal. 1(253)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVI/253/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.xls

zal. 2(253)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/253/2010
Rady Gminy Sońsk
z dnia 30 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

zal. 3(253)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-08-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe