Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 158 poz. 3893

Uchwała nr XLIII/208/2010 Rady Powiatu w Ostrołęce

z dnia 27 kwietnia 2010r.

w sprawie zmian w budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. W budżecie Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany:
1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Powiatu o kwotę 24.280.145 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 17.536.245 zł, zgodnie z tabelą Nr 1 do uchwały.
2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Powiatu o kwotę 26.468.432 zł i równocześnie zmniejsza się o kwotę 19.724.532 zł, zgodnie z tabelą Nr 2 do uchwały.
§ 2. 1. Plan wydatków majątkowych po zmianach wynosi kwotę 54.483.384 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 – po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały
§ 3. Budżet Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok po zmianach wynosi:
1. po stronie dochodów kwotę 86.736.053 zł, z tego:
- dochody bieżące kwota 48.551.292 zł
- dochody majątkowe kwota 38.184.761 zł,
2. po stronie wydatków kwotę 96.427.440 zł, z tego:
- wydatki bieżące kwota 41.944.056 zł,
- wydatki majątkowe kwota 54.483.384 zł.
§ 4. 1. Załącza się przychody i rozchody budżetu Powiatu na 2010 r. – po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.
2. Załącza się prognozę łącznej kwoty długu Powiatu na koniec roku 2010 i lata następne – po zmianach, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
§ 5. Ustala się wydatki na projekty i programy realizowane ze środków pochodzących z Funduszy Strukturalnych po zmianach – w wysokości 20.901.366 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.
§ 6. 1. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Ostrołęce.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2010
3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego
Przewodniczacy Rady Powiatu

Krzysztof Parzychowski
 
Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XLIII/208/2010
Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XLIII/208/2010
Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik2.pdf

Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Ostrołęckiego na 2010 rok
Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XLIII/208/2010
Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik3.xls

Plan wydatków majątkowych na 2010 rok - po zmianach
Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XLIII/208/2010
Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik4.xls

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2010-2012 r.
Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XLIII/208/2010
Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik5.xls

Przychody i rozchody budżetu w 2010 r. - po zmianach
Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XLIII/208/2010
Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik6.xls

Prognoza kwoty dlugu i spłat na rok 2010 i lata następne - po zmianach
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XLIII/208/2010
Rady Powiatu
z dnia 27 kwietnia 2010 r.
Zalacznik7.xls

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności - po zmianach
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-09-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe