| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 1399/XLVII/2010 Rady Miasta I Gminy Piaseczno

z dnia 19 maja 2010r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Piaseczno w 2010 roku

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami/ oraz art. 212 i 254 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm./ Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1.

Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 70 000 zł

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

70 000

Rozdz.

92120

OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI

70 000

§

2720

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

70 000

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu Gminy Piaseczno w roku 2010 o kwotę 70 000 zł

Dział

921

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

70 000

Rozdz.

92109

DOMY I OŚRODKI KULTURY,ŚWIETLICE I KLUBY

70 000

§

2720

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE PRAC REMONTOWYCH I KONSERWATORSKICH OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH PRZEKAZANE JEDNOSTKOM NIEZALICZANYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

70 000

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 4.

Uchwałę ogłasza się zgodnie z art.. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity z 2001r. Dz.U. Nr 142 poz.1591 z późniejszymi zmianami/ przez ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy - www.piaseczno.eu oraz przez wywieszenie na tablicach urzędowych obwieszczeń w Urzędzie Miasta i Gminy.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie w 14 dni od dnia opublikowania z mocą obowiązującą od dnia jej podjęcia.


Uzasadnienie

Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno przedkłada projekt uchwały w sprawie zmiany planu budżetu w 2010 roku.

W związku z błędnym zakwalifikowaniem wydatku w Uchwale Nr 1345/XLV/2010 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 24.03.2010 roku, przeznaczonego na remont zabytkowego muru cmentarza w Piasecznie oraz renowację nagrobków na cmentarzu zmienia się klasyfikację rozdziału z 92109 na 92120.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ w PIASECZNIE

Michał Szweycer

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Kadry dla Każdego

Strona poświęcona aktualnościom kadrowo-płacowym.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »