| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr LII/425/2010 Rady Miasta Ząbki

z dnia 6 maja 2010r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych pedagoga, psychologa, logopedy i doradców zawodowych w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki

Na podstawie art. 42 ust. 7 pkt 2 i 3 w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.) Rada Miasta Ząbki uchwala, co następuje:

§ 1.

Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Miasto Ząbki, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, zwany dalej „wymiarem zajęć”, określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela do występującej liczby godzin:

Lp.

Stanowisko kierownicze

Tygodniow wymiar zajęć

1

1. Dyrektor przedszkola liczącego:

a) 4 lub 5 oddziałów

6

b) 6 - 10 oddziałów

4

c) 11 i więcej oddziałów

2

2.Wicedyrektor przedszkola liczącego powyżej 7 oddziałów

10

2

1. Dyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

a) 7 lub 8 oddziałów

8

b) 9-16 oddziałów

5

c) 17 i więcej oddziałów

2

2. Wicedyrektor szkoły każdego typu, liczącej:

a) 12- 16 oddziałów

10

c) 17 i więcej oddziałów

8

§ 2.

1. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 ma zastosowanie również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska.

2. Jeżeli powierzenie zastępstwa nie nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, obniżony wymiar zajęć obowiązuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym powierzono zastępstwo.

§ 3.

Ustala się wymiar zajęć nauczycieli zatrudnionych w szkołach na stanowiskach niewymienionych w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela, w następującej wysokości:

1) nauczyciel pedagog- 20 godzin;

2) nauczyciel psycholog- 20 godzin;

3) nauczyciel logopeda- 20 godzin;

4) doradca zawodowy- 20 godzin.

§ 4.

Traci moc Uchwała Nr XXIX/152/2004 Rady Miasta Ząbki z dnia 18 listopada 2004 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowej liczby godzin obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach i placówkach prowadzonych przez Miasto Ząbki (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 310, poz. 10090).

§ 5.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Ząbki.

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

PRZEWODNICZĄCY Rady Miasta Ząbki


Krzysztof Bławdziewicz

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Robert Pakla

doktorant Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, ekspert ds. Regulacji Nadzorczych i ALM w Alior Bank SA.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »