| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXIX/283/10 Rady Powiatu w Pułtusku

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych w powiecie pułtuskim


Na podstawie art. 4 ust.1 pkt 1 i art. 12 pkt 8 lit. "i" ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592 ze zm.) oraz art. 17 ust.5 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), Rada Powiatu w Pułtusku uchwala, co następuje:
§ 1Ustala się plan sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych oraz szkół specjalnych, funkcjonujących od 1 września 2010r. w powiecie pułtuskim, z siedzibą i strukturami organizacyjnymi, jak następuje:
1. Liceum Ogólnokształcące im. Piotra Skargi w Pułtusku, przy ul.Piotra Skargi 2, 06 -100 Pułtusk,
2. W Zespole Szkół Zawodowych im. Jana Ruszkowskiego w Pułtusku, przy Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk
1) I Liceum Ogólnokształcące w Pułtusku;
2) I Liceum Profilowane w Pułtusku;
3) Technikum Nr 1 w Pułtusku;
4) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 1 w Pułtusku;
5) Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku;
6) Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych w Pułtusku;
7) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Pułtusku.
3. W Zespole Szkół im. Bolesława Prusa w Pułtusku, przy ul. Marii Konopnickiej 9, 06 -100 Pułtusk:
1) II Liceum Profilowane w Pułtusku;
2) Technikum Nr 2 w Pułtusku;
3) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 2 w Pułtusku.
4. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym im. Anny Karłowicz w Pułtusku, przy Al. Tysiąclecia 12, 06-100 Pułtusk:
1) Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna w Pułtusku;
2) Publiczne Gimnazjum Specjalne w Pułtusku;
3) Publiczna Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna w Pułtusku;
4) Publiczna Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy w Pułtusku.
5. W Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej w Golądkowie, Golądkowo 41G, 06-120 Winnica, dla którego organem prowadzącym jest Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi:
1) Technikum w Golądkowie;
2) Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Golądkowie;
3) Szkoła Policealna dla Dorosłych w Golądkowie."
§ 2Traci moc uchwała Nr XXVIII/208/05 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 30 września 2005r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim ( Dz. U. Woj. Maz. Nr 232 poz.7600 ) oraz uchwała Nr XV/108/07 Rady Powiatu w Pułtusku z dnia 21 grudnia 2007r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół ponadgimnazjalnych w powiecie pułtuskim (Dz.Urz.Woj. Maz. Nr 3 poz.97).
§ 3Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Pułtusku.
§ 4Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2010r.
Przewodniczący Rady

inż. Czesław Czerski
 

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

INDOS SA

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »