Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 175 poz. 4460

Uchwała nr XLVIII/38/2010 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 29 kwietnia 2010r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przeznaczenia środków na realizację zadań sołectw

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 7, art. 40 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie § 115 ust. 2 Statutu Gminy Nieporęt uchwalonego uchwałą Nr 5/XXI/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 19 lutego 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 59, poz. 1506), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

W Uchwale Nr XXX/115/04 Rady Gminy Nieporęt z dnia 25 listopada 2004 roku w sprawie zasad przeznaczania środków na realizację zadań sołectw (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 299, poz. 8227) zmienionej Uchwałą Nr XVIII/7/2008 Rady Gminy Nieporęt z dnia 28 lutego 2008 r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 95, poz. 3373) § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. 1. Rada Gminy zapewnia w budżecie gminy na każdy rok budżetowy środki na realizację zadań sołectw w następującej wysokości:

1) Aleksandrów

7 350 zł

2) Beniaminów

7 350 zł

3) Izabelin

7 350 zł

4) Wola Aleksandra

7 350 zł

5) Rynia

7 350 zł

6) Kąty Węgierskie

10 500 zł

7) Michałów-Grabina

10 500 zł

8) Rembelszczyzna

10 500 zł

9) Stanisławów Drugi

10 500 zł

10) Józefów

13 650 zł

11) Stanisławów Pierwszy

13 650 zł

12) Wólka Radzymińska

13 650 zł

13) Białobrzegi

15 750 zł

14) Zegrze Południowe

15 750 zł

15) Nieporęt

21 000 zł.”.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt


Eugeniusz Woźniakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe