Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 175 poz. 4462

Uchwała nr L/46/2010 Rady Gminy Nieporęt

z dnia 2 czerwca 2010r.

w sprawie nadania nazwy: "Irysowa" drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 8 ust. 1a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) w związku z § 2 ust. 1 pkt. 8, § 2 ust. 5 oraz § 3 - 4 Regulaminu nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt stanowiącego załącznik do Uchwały Rady Gminy Nieporęt Nr XXXIV/32/2009 z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie zasad nadawania nazw ulicom i placom będącym drogami publicznymi oraz drogom wewnętrznym położonym w Gminie Nieporęt (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego Nr 86, poz. 2337), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Nadaje się nazwę „Irysowa” drodze wewnętrznej położonej we wsi i gminie Nieporęt, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki ewid. o nr 90/7, 90/10, 90/14.

2. Przebieg drogi, o której mowa w ust. 1, określa załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nieporęt.

§ 3.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Przewodniczący Rady Gminy Nieporęt


Eugeniusz Woźniakowski

Załącznik do Uchwały Nr  L/46/2010
Rady Gminy Nieporęt
z dnia 2 czerwca 2010 r.
Zalacznik1.jpg

Załącznik do uchwały nr L/46/2010

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-10
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe