Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4614

Uchwała nr 169/XLIII/2010 Rady Gminy w Nowej Suchej

z dnia 30 czerwca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 42/VII/99 z dnia 11.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im.Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim

Tekst pierwotny

Na podst. art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (t. j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) oraz art. 7 ust. 1 pkt 8, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy w Nowej Suchej uchwala, co następuje:
§ 1. W treści Uchwały Nr 42/VII/99 z dnia 11.03.1999 r. w sprawie określenia obwodu publicznej Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Kozłowie Biskupim w § 1 w zdaniu „Do obwodu szkoły należą następujące miejscowości (ulice)”: usunąć miejscowość „Roztropna”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
UZASADNIENIE
W związku z prośbą Dyrektora Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie, po uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły w Kozłowie Biskupim o wyłączenie miejscowości Roztropna z obwodu szkoły w Kozłowie Biskupim a włączenie do obwodu Szkoły Podstawowej w Kurdwanowie, co ułatwiłoby dostęp dzieci do tejże szkoły a Dyrekcji kontrolę realizacji obowiązku szkolnego zachodzi konieczność usunięcia tej miejscowości z obwodu tej szkoły. Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
Przewodniczący Rady Gminy

Mirosław Jelonek
 
Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe