Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4616

Uchwała nr XXVIII/152/10 Rady Gminy Karniewo

z dnia 29 marca 2010r.

w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karniewo za rok 2009

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 rok o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 249 poz.2104 ze zmianami) Rada Gminy Karniewo u c h w a l a , co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok, na wniosek Komisji Rewizyjnej udzielić absolutorium Wójtowi Gminy z tego tytułu.

§ 2. 1) Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 ogłasza się w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 2) Uchwałę ogłasza się przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


mgr Grzegorz Wawrzonkowski


Uzasadnienie

do uchwały Nr XXVIII/152/10 Rady Gminy Karniewo z dnia 29 marca 2010 w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karniewo za 2009 rok. Na podstawie § 83 Uchwały Nr III/10/02 Rady Gminy Karniewo z dnia 13 grudnia 2002 roku w sprawie Statutu Gminy Karniewo, Komisja Rewizyjna Rady Gminy na posiedzeniu odbytym w dniu 9 marca 2010 r. pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu gminy Karniewo za 2009r. oraz jednogłośnie wystąpiła z wnioskiem o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy w związku z wykonaniem budżetu gminy za 2009r. Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie uchwałą Nr 10/O/2010 z dnia 19 marca 2010 w sprawie wydania opinii o wniosku sporządzonym przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Karniewo w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Karniewo za 2009 r. wydała pozytywną opinię. Mając na uwadze pozytywne opinie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Karniewo jak i Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, podjęcie uchwały w tej sprawie jest jak najbardziej uzasadnione.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe