Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4620

Uchwała nr L/314/2010 Rady Gminy Radzanowo

z dnia 6 sierpnia 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr 314/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.06.2002 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tekst jednolity: Dz.U. z 2001r Nr 142, poz.1591 z późn.zm.) oraz art. 30 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. Ordynacja Wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojwództw ( tekst jednolity Dz.U.z 2003r Nr 159 , poz.1547 z późn.zm.) , na wniosek Wójta Gminy Rada Gminy uchwala, co następuje :

§ 1. W związku z koniecznością zmian opisu granic stałych obwodów głosowania, załącznik do uchwały Nr 313/XLIV/2002 Rady Gminy Radzanowo z dnia 20.06.2002 r. w sprawie ustalenia granic i numerów obwodów oraz siedzib Obwodowych Komisji Wyborczych otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radzanowo.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie jej na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Jolanta Anna Sochacka

Załącznik do Uchwały Nr L/314/2010
Rady Gminy Radzanowo
z dnia 6 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.odt

Załącznik nr 1

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe