Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 178 poz. 4622

Uchwała nr V/226/10 Rady Gminy w Magnuszewie

z dnia 21 lipca 2010r.

w sprawie zmiany uchwały Nr IV/84/03 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 października 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Magnuszew zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art art.12 ust.2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi /tekst jednolity Dz.U z 2002 r. Nr 147 , poz.1231 z późniejszymi zmianami/ uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się nowe brzmienie § 1.ust.1 uchwały Nr IV/84/03 Rady Gminy Magnuszew z dnia 16 października 2003 r. w sprawie ustalenia na terenie gminy Magnuszew zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych:

„ Ustala się, że punkt sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu jak i poza miejscem sprzedaży nie może być usytuowany w odległości mniejszej niż 5 m od następujących obiektów :

- placówek oświatowych ,

- obiektów kultu religijnego ,

- miejsc masowych zgromadzeń ,

- obiektów sportowych ,

- miejsc użyteczności publicznej"

§ 2. Pozostałe ustalenia pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Bernard Wdowiak

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-10-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe