| IFK | IRB | INFORLEX | GAZETA PRAWNA | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr 437/XLIII/2010 Rady Powiatu w Radomiu

z dnia 27 sierpnia 2010r.

w sprawie określenia zakresu i formy informacji dotyczących przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze samodzielnych publicznych zespołów zakładów opieki zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat

Na podstawie art.12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zmianami) i art. 266 ust. 2 w związku art. 265 pkt. 1 ustawy 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) i z art.5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. nr 17, poz.95 j.t.) Rada Powiatu:

§ 1. Określa zakres i formę informacji dotyczących przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze roku budżetowego przedstawianych przez: 1. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej – Szpital w Iłży 2. Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach w sposób następujący:

a) część tabelaryczną, sporządzoną zgodnie z załącznikami Nr 1, Nr 2, Nr 3 do niniejszej chwały,

b) część opisową, zawierającą omówienie wykonania planu finansowego, oraz wyjaśnienia dotyczące przyczyn ewentualnych odchyleń realizacji planu dochodów i wydatków, prognozy na drugie półrocze, w tym także zagrożenia w realizacji poszczególnych pozycji planu rocznego,

c) informacje o których mowa w pkt. a i b samodzielne publiczne zespoły zakładów opieki zdrowotnej, wskazane w ust. 1 i 2 będą składały w formie pisemnej i elektronicznej.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Jednocześnie traci moc Uchwała Nr 467/XLI/2006 Rady Powiatu z dnia 25 września 2006 r. w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania planów finansowych za I półrocze Samodzielnych Publicznych Zespołów Zakładów Opieki Zdrowotnej oraz Samodzielnego Publicznego Zespołu Podstawowej Opieki Zdrowotnej, dla których organem założycielskim jest Powiat.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od dnia 15 lipca 2010 r.

Wiceprzewodnicząca Rady


Teresa Majkusiak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 437/XLIII/2010
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zalacznik1.doc

Zał. Nr 1 do uchwały Nr 437

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 437/XLIII/2010
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zalacznik2.doc

zał. Nr 2 do uchwały Nr 437

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 437/XLIII/2010
Rady Powiatu w Radomiu
z dnia 27 sierpnia 2010 r.
Zalacznik3.doc

Zał. Nr 3 do uchwały Nr 437

POLECANE

reklama

Ostatnio na forum

RODO 2018

Eksperci portalu infor.pl

Szymon Kujda

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »