Kategorie
Zaloguj się

Zarejestruj się

Proszę podać poprawny adres e-mail Hasło musi zawierać min. 3 znaki i max. 12 znaków
* - pole obowiązkowe
Przypomnij hasło
Witaj
Usuń konto
Aktualizacja danych
  Informacja
Twoje dane będą wykorzystywane do certyfikatów.

Dzienniki Urzędowe - rok 2010 nr 186 poz. 4955

Uchwała nr XLIX/380/10 Rady Miasta Otwocka

z dnia 14 lipca 2010r.

zmieniająca uchwałę Nr XLVIII/366/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 217 ust. 1 i ust. 2 pkt 6, art. 233 pkt. 3, art. 236 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) Rada Miasta Otwocka uchwala, co następuje:

§ 1. 1. W uchwale nr XLVIII/366/10 z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok § 3 otrzymuje brzmienie „Ustala się wydatki majątkowe na 2010 rok w łącznej kwocie 18 901 203 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5”.

2. Załącznik nr 5 „Plan wydatków majątkowych na 2010 rok” otrzymuje brzmienie zgodnie z wersją dołączoną do niniejszej uchwały.

3. Załącznik nr 6 „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności” otrzymuje brzmienie zgodnie z wersją dołączoną do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady Miasta Otwocka


mgr Dariusz Kołodziejczyk


Uzasadnienie

W uchwale Rady Miasta Otwocka z dnia 8 czerwca 2010 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Uchwale Budżetowej na 2010 rok dokonano następujących zmian:

1. W załączniku nr 5:

- wydatki na modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka kwota wydatków w § 6059 powinna wynosić 182.526 a nie 189.526 zł,

- wydatki na zakup kserokopiarki (rozdz. 80195) zostały wykazane w § 6059 zamiast w § 6069.

2. W załączniku nr 6:

- wydatki na modernizację i rozbudowę systemu wodno-kanalizacyjnego Miasta Otwocka kwota wydatków w § 6059 powinna wynosić 182.526 a nie 189.526 zł,

- wydatki bieżące na realizację programu „Wyrównanie szans w dostępie do Internetu w Gminie Otwock” zostały wykazane łącznie z wydatkami majątkowymi, w związku z powyższym ulega zmniejszeniu kwota wydatków bieżących o 51.121 zł.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIX/380/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2010 r.
Zalacznik1.pdf

380 1

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIX/380/10
Rady Miasta Otwocka
z dnia 14 lipca 2010 r.
Zalacznik2.pdf

380 2

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2010-11-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe